Contact

e-mail :
Fax : 0372.873.690

Denumire proiect:

,,SPRIJINIREA ACCESULUI LA BROADBAND ŞI LA SERVICIILE CONEXE IN CADRUL FUNDATIEI UMANITARE HONTERUS''

 

Parteneriat cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Bucureşti

În iulie 2011 Fundaţia a încheiat un parteneriat cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici pentru colaborare în instruire şi dezvoltarea personalului în administraţia publică din România.

Acest parteneriat a vizat creşterea capacităţii de acţiune a personalului instituţiei publice implicată în reformele administrative.

Oferta educaţională și curriculum-ului Fundaţiei Honterus include o vastă pregătire dedicată administraţiei publice, care se certifică prin diplome de formare profesională emise de către ANFP şi diplome de specializare cu certificare emise de Centrul Naţional de Formare Profesională a Adulților - CNFPA.

Direcţia Coordonare Centre Regionale, Evaluare şi Perfecţionare Profesională, asigură formarea şi perfecţionarea profesională pentru personalul din administraţia publică.

Sectorul public este supus procesului de reformă şi de pregătire continuă, conform prevederilor Tratatului de la Lisabona accentul punându-se pe creşterea performanţei organizaţiilor publice. Din această perspectivă, programele organizate de ANFP abordează o tematică variată şi sunt menite să răspundă nevoilor de formare de la nivelul administraţiei publice din România, respectând principiul conform căruia, calitatea formării şi relevanţa acesteia în dezvoltarea organizaţiei sunt criteriile fundamentale pentru reformarea sectorului public românesc.

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici organizează programe de perfecţionare profesională la cerere, în acord cu nevoile instituţionale specifice, având de partea noastră experienţa implicării permanente în demersuri care ţin de dezvoltarea capitalului uman.

Formarea profesională este asigurată de cadre universitare, experţi cu abilităţi şi competenţe recunoscute în domeniile de referinţă, ceea ce va permite beneficiarilor să-şi dezvolte aptitudini şi competenţe cu aplicabilitate în activităţile curente.

Acestea sunt premisele care au stat la baza realizării parteneriatului cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici.

Primul curs derulat în cadrul parteneriatului, ce a avut loc la solicitarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov, a fost cel de Management al performanţei, care a vizat creşterea capacităţii managerilor de a stabili direcţia strategică, obiective clare şi relevante în satisfacerea lor personală.

Cursul s-a desfăşurat pe parcursul a 3 zile şi a cuprins: management prin obiective, standarde şi criterii, tipuri de criterii de performanţă pentru funcţionarii publici – de execuţie, de conducere, principiile evaluării performanţei, metode de evaluare a performanţei, roluri şi responsabilităţi în evaluare, raport de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici, interviu de evaluare, aptitudini necesare interviului de evaluare, acordarea feedback-ului, evaluarea performanţei, performanţa nesatisfacătoare.

Obiective:

 • Constientizarea rolului şi a beneficiilor implementării unui proces de evaluare a performanţelor pe bază de obiective;

 • Construirea unui cadru practic pentru exersarea principiilor managementului prin obiective;

 • Formarea unor abilităţi de setare şi gestionare a obiectivelor de tip SMART;

 • Identificarea structurii optime a procesului de evaluare a performanţelor în conformitate cu specificul companiei;

Oferta de curs pentru funcţionarii publici cuprinde:

 • managementul situaţiilor de urgenţă;
 • managementul achiziţiilor publice;
 • managementul poliţiei locale;
 • parteneriatul public – privat;
 • managementul resurselor umane;
 • noţiuni de administraţie publică pentru noii aleşi;
 • calitate şi sisteme de management în administraţia publică;
 • eficientizarea activităţii de control financiar şi fiscal;
 • drept comunitar şi implementarea legislaţiei europene;
 • codul fiscal şi codul de procedură fiscală;
 • prevenirea corupţiei şi conduita etică;
 • relaţiile cu publicul în administraţia publică;
 • dezvoltarea de abilităţi şi practici pentru comunicarea cu mass media;
 • proceduri administrative;
 • accesarea fondurilor structurale şi de coeziune