Contact

e-mail :
Fax : 0372.873.690

Denumire proiect:

,,SPRIJINIREA ACCESULUI LA BROADBAND ŞI LA SERVICIILE CONEXE IN CADRUL FUNDATIEI UMANITARE HONTERUS''

 

Conferinţa Internaţională „Libertate, Securitate şi Justiţie”

Pentru prima dată în istoria fundaţiei Fundaţia Umanitară Honterus înparteneriat cu Universitatea Spiru Haret Braşov a organizat Conferinţa Internaţională „Libertate, Securitate şi Justitie” suţinută financiar din bugetul Fundaţiei Umanitare Honterus. Conferinţa a avut loc în perioada 18-19 mai 2012 în Sala de conferinţă din cadrul Universităţii Spiru Haret Braşov.

În cursul celor 2 zile de conferinţă, au avut loc sesiuni ştiinţifice de prezentare a unor lucrări de specialitate, s-au organizat mese rotunde şi prezentări de carte.

La conferinţă au participat cadre universitare din România, Italia, Spania, China, Germania, Belgia, Turcia şi Republica Moldova. Această conferinţă se doreşte a fi anuală.

Ca membru în Comitetul consultativ tematic pentru administraţie şi bună guvernanţă, ne angajăm să ne implicăm activ în toate activităţile menţionate în cadrul memorandumului privind acţiunile şi documentele necesare accesării şi implementării fondurilor europene în perioada 2014 – 2020 aprobat în dată de 13 iulie de Guvernul României.

Conform memorandumului, organizarea şi funcţionarea cadrului partenerial de consultare în vederea elaborării documentelor de programare naţionale 2014-2020 se va realiza cu respectarea principiului european al parteneriatului şi implicând consultări cu reprezentanţi ai autorităţilor competenţe naţionale, regionale, locale, cu organizaţii ale societăţii civile, cu parteneri economici şi sociale, inclusiv partenerii din domeniul protecţiei mediului sau având responsabilităţi pentru promovarea egalităţii şi nediscriminării.