Contact

e-mail :
Fax : 0372.873.690

Denumire proiect:

,,SPRIJINIREA ACCESULUI LA BROADBAND ŞI LA SERVICIILE CONEXE IN CADRUL FUNDATIEI UMANITARE HONTERUS''

 

Competențe Europene pentru Administrația Publică Locală

Rolul în cadrul proiectului a fost acela de a organiza o serie de cursuri pentru grupul ţintă.

Proiectul a fost cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013.

Obiectivul general al proiectului a fost îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale a administraţiilor publice prin participarea a 31 de angajaţi la 3 cursuri de formare pe durata a 12 luni.

Scopul proiectului a fost îmbunătăţirea competenţelor angajaţilor din primăriile Hoghiz şi Ungra precum şi a altor primării din zonă, prin participarea a 31 de angajaţi la 3 programe de formare în domenii precum ECDL, Tehnici de Comunicare şi Dezvoltare Locală şi Servicii Publice.

Grupul ţintă al proiectului a fost format din 31 de angajaţi ai primăriilor participante la proiect, care vor participa, în decursul a 12 luni, la trei cursuri de formare în domenii specifice administraţiei publice.

Cursurile organizate în cadrul proiectului au fost cele de Tehnici de Comunicare şi Dezvoltare Locală şi Servicii Publice.

Cursurile s-au derulat în perioada iulie – septembrie 2012.