Contact

e-mail :
Fax : 0372.873.690

Denumire proiect:

,,SPRIJINIREA ACCESULUI LA BROADBAND ŞI LA SERVICIILE CONEXE IN CADRUL FUNDATIEI UMANITARE HONTERUS''

 

Bune Practici privind Parteneriatul Public Privat

Primul proiect desfăşurat în 21 ianuarie 2011 este Conferinţa „Bune Practici privind Parteneriatul Public Privat” desfăşurat în Braşov, la Hotel Aro Palace, Sala Europa. Evenimentul s-a desfăşurat alături de susţinerea organizatorică a Instituţiei Prefectului Judeţului Braşov şi a Primăriei Municipiului Braşov. Fundaţia Umanitară Honterus şi-a propus să susţină administraţia publică în procesul de adaptare la standarde internaţionale, implicându-se în proiecte educaţionale şi de formare, dezvoltând modele de bună practică şi promovând excelenţa în domeniul politicilor publice şi al actului administrativ. Prin intermediul organizării de proiecte şi formări, şi-a propus să contribuie la dezvoltarea capacităţii administrative a instituţiilor publice din România, realizând împreună cu participanţii din mediul privat şi din mediul public o radiografie a situaţiei parteneriatelor dintre privat şi public, pe baza căreia să se poată identifica modele de bună practică dar şi necesarul de îmbunătăţire în domeniu.

Conferinţa a fost o oportunitate de a discuta probleme legate de modele de parteneriat public privat în zona metropolitană Braşov.

Conferinţa a fost organizată sub forma unei consultări publice ce a avut ca temă legea parteneriatului public-privat. La consultare au fost invitaţi reprezentanţi ai societăţii civile din judeţul Braşov şi reprezentanţi ai instituţiilor publice.

Noua lege reglementează modul de realizare a unui proiect de parteneriat public-privat ce are ca obiectiv public proiectarea, finanţarea, construcţia, reabilitarea, modernizarea, operarea, întreţinerea, dezvoltarea şi transferul unui bun sau serviciu public, după caz.

Scopul legii îl constituie reglementarea iniţierii şi realizării de proiecte de parteneriat public-privat pentru lucrări publice în diverse sectoare de activitate, cu finanţări private.
Rezultatele consultării au fost făcute publice.

Bugetul proiectului a fost de 10.000 ron.