Despre noi

Contact

e-mail :
Fax : 0372.873.690

Denumire proiect:

,,SPRIJINIREA ACCESULUI LA BROADBAND ŞI LA SERVICIILE CONEXE IN CADRUL FUNDATIEI UMANITARE HONTERUS''

 

Grup ţintă

Grupul ţintă este format din: reprezenţanti ai societăţii civile, funcţionari publici și personal contractual în cadrul instituţiilor publice, mediul universitar – profesori, studenţi, judecători, procurori, avocaţi, notari, cetateni din Judetul Brasov.