Despre noi

Contact

e-mail :
Fax : 0372.873.690

Denumire proiect:

,,SPRIJINIREA ACCESULUI LA BROADBAND ŞI LA SERVICIILE CONEXE IN CADRUL FUNDATIEI UMANITARE HONTERUS''

 

Despre noi

Fundaţia Umanitară Honterus şi-a propus să susţină administraţia publică în procesul de adaptare la standardele internaţionale, implicându-se în proiecte educaţionale şi de formare, dezvoltând modele de bună practică şi promovând excelenţă în domeniul politicilor publice şi al actului administrativ. Prin organizarea acestui eveniment, ne propunem să ne aducem o prima contribuţie la dezvoltarea capacităţii administrative a instituţiilor publice din Braşov şi din România, realizând împreună cu participanţii din mediul privat şi din mediul public o radiografie a situaţiei parteneriatelor dintre privat şi public, pe baza căreia să putem identifica modele de bună practică dar şi necesarul de îmbunătăţire.

Misiunea fundaţiei este aceea de a crea un mediu propice pentru dezvoltarea parteneriatelor dintre organizaţiile non-guvernamentale şi instituţiile publice din România. În acest sens, organizaţia noastră şi-a propus să contribuie la dezvoltarea cantitativă şi calitativă a parteneriatelor dintre organizaţiile non-guvernamentale şi instituţiile publice din România. De aceea am dori să înfiinţăm la Braşov un „Centru Naţional de Formare Continuă a Funcţionarilor din România” contribuind astfel la dezvoltarea capacităţii administrative şi la dezvoltarea profesionalismului funcţionarilor publici din ţară noastră la nivel european.